تبلیغات
سنگراخرالزمان ابهر - کدمداحی رهبرمن ازحاج میثم مطیعی

سنگراخرالزمان ابهر
 
برای ظهور امام زمان دیگرگناه نکنیم-دلیل اصلی غیبت گناه ماست.
مهدویت امام زمان (عج)