تبلیغات
سنگراخرالزمان ابهر - ما منتظر امر سید علی هستیم تاریشه تکفیری ها را ازمیان برداریم...برادر آماده ای؟

سنگراخرالزمان ابهر
 
برای ظهور امام زمان دیگرگناه نکنیم-دلیل اصلی غیبت گناه ماست.
مهدویت امام زمان (عج)